Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

Irritum
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Irritum
0813 bdea
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

September 07 2019

9629 ff45
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Irritum
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
Irritum
6797 f61f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
Irritum
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin
Irritum
Irritum
2684 3ccf 500
Reposted fromyannim yannim viagdziejestola gdziejestola

August 29 2019

Irritum
9445 dc36 500
Reposted fromcontigo contigo viagdziejestola gdziejestola

August 26 2019

4793 347d 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
6403 cdf4
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
6586 1152 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Irritum
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
Irritum
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viagdziejestola gdziejestola

August 20 2019

Irritum
w końcu zrozumiałem, że świata nie zmienię, że inni są ambitniejsi, inteligentniejsi, bardziej zmotywowani ode mnie
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagdziejestola gdziejestola
Irritum
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viagdziejestola gdziejestola
Irritum
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viairmelin irmelin

August 19 2019

Irritum
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Reposted fromnonperfect nonperfect viaimbryk imbryk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl