Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

Irritum
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Irritum

February 08 2018

Irritum
8165 e51b
Irritum
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaeazyi eazyi
Irritum
Pociągasz mnie intelektualnie, jak nikt inny
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viaxannabelle xannabelle
Irritum
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutoflove outoflove
Irritum
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaoutoflove outoflove

January 31 2018

Irritum

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viaoutoflove outoflove

January 26 2018

Irritum
1218 82f7
Reposted fromPandaWife PandaWife viaoutoflove outoflove
Irritum
Irritum
8926 6547
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaxannabelle xannabelle
Irritum
7292 ee8c 500

January 03 2018

Irritum
3921 4ef5 500
Reposted fromwwannie wwannie viaxannabelle xannabelle

January 01 2018

Irritum
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaxannabelle xannabelle

December 31 2017

Irritum
0168 7f87
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
Irritum
1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland viaxannabelle xannabelle
Irritum
Irritum
1952 b694
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaxannabelle xannabelle

December 20 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl