Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

Irritum
3167 7b28 500

July 14 2017

Irritum
3514 cf85 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutofmyhead outofmyhead
Irritum
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viasybka sybka
Irritum
2145 a5d6 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viagnocco gnocco

July 13 2017

Irritum
6977 6be9
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaoutofmyhead outofmyhead
Irritum
"Ludzie kochają urojenia. Drżą od nich. Nazywają je sensami. Te 'sensy' rozpuszczają się w powietrzu w momencie wypowiedzenia. Sama umiejętność ich sklecania jest pewnym fabrycznym uszkodzeniem."

Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted bypozakontrolacytatyniskowoineedrestcallitwhatyouwantlittlewhiteliesdeepbluexPorannyyouaresonaivecelmaifrumosRuda-ShutynergoOkruszekpetitdaisymalaamiimmuffSoulScreamifyouleave
Irritum
"Nie ma w sobie żadnej charakterystycznej cechy, jest wyprany z właściwości."

Żulczyk
Reposted bycytatylittlewhiteliesfeatherryouaresonaivesuckslifelottibluebellOkruszeketernaljourneyviajerolexxieIzUuU

July 12 2017

Irritum
1934 8a84

July 03 2017

Irritum
" Wiesz jaki masz taki obrazowy wpływ na moje życie? To takie głupie i zaleci banałem, ale jebać, tak jest i nic nie poradzę, że przez Ciebie imię Magda jest moim ulubionym imieniem"

prawdopodobnie najpiękniejszy komplement, jaki w życiu usłyszałam 

May 24 2017

Irritum
8968 47e6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
Irritum
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viagwiazdeczka gwiazdeczka
Irritum
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

March 03 2017

Irritum
Irritum
9950 f685 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
Irritum
Nadzieja miała smak młodego wina, uderzała do głowy i burzyła krew.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 15 2017

Irritum

February 14 2017

Irritum
2837 a62a

July 10 2015

Irritum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl