Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

Irritum
Reposted fromshakeme shakeme viaeazyi eazyi

January 01 2020

9490 5d25
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
Irritum
Każdy z nas w sobie nieraz umiera, więc życzę wszystkim nie zważywszy na wiarę, czy tez na jej brak, wewnętrznego zmartwychwstania.  Miłością. Miejcie piękny czas.  
— Fismoll
Irritum
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Irritum

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viairmelin irmelin

December 23 2019

Irritum
1426 e8ba
Reposted frommiischa miischa viairmelin irmelin
Irritum
9825 003d
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
Irritum

December 17 2019

Irritum
2128 07bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

December 15 2019

Irritum
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viasoundaddicted soundaddicted
Irritum
6290 ee7f 500
Jestem przepełniony pieknem, bo problemów mam bez liku. 
Reposted fromhrafn hrafn viasilkdreams silkdreams
Irritum

December 11 2019

Irritum
9877 b872 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

December 10 2019

Irritum
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams

December 09 2019

Irritum
7166 38f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Irritum
9078 0799
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Irritum
9073 d216
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin

December 05 2019

Irritum
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams
Irritum
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl